C型萬能鉗<專利無撥桿設計>


 • 超強夾力可達3700磅
 • 全新專利無撥桿設計,方便
 • 美式防滑握把舒適好握

  產品編號活動顎片尺寸規格
  10303-06000.10X6" / 150mm
  10303-06010.10V6" / 150mm
  10303-11000.10X11" / 275mm
  10303-11010.10V11" / 275mm
  10303-11030.10V (120mm超大開口)11" / 275mm